HovedmenuForside

Projektbeskrivelse

Analyser

Fase 1 (Download rapport)

  Rejsetid

  Tilgængelighed

  Pendlerflows

  Pendling og uddannelse

  Pendlingsoplande

  Erhvervsbyggeri

  Bygninger op til motorvej

  Arbejdspladser

  Kommuneplaner langs
  motorvejen

  Facadelængde af arealudlæg
  langs motorvejen

Fase 2 (Download rapport)

Fase 3

  Blankspaces bidrag

  COPENHAGENOFFICEs bidrag

Aktiviteter
(Workshops o.a.)

Billeder

Links

Kontakt

Intern