Publikationer:Nielsen, T. S. og Hovgesen, H. H. (2005 / 2006), "Urban fields in the making - new evidence from a Danish context", Fortcomming in: Tijdschrift voor Economishe en Sociale Geografie, Blackwell

Nielsen, J. B., Schultz, A. T. Hovgesen, H. H. og Nielsen, T. S. (2005), "Byen, Vejen og Landskabet: Motorvejen - landskabskunst og hverdagslandskab", Skov og Landskab, København

Nielsen, T. S., Hovgesen, H. H. (2005), "GIS-baserede kortlægninger af interaktionsdata", paper for Kortdage 2005, Geoforum Danmark, Hotel Comwell, Kolding, 16-18 november 2005

Nielsen, T. S., Hovgsen, H. H. og Lassen, C. (2005), "Exploratory mapping of commuter flows in England and Wales", Paper for the RGS-IBG Annual International Conference, London, August 31 - September 2

Nielsen, T. S. og Hovgesen, H. H. (2005), "Do motorways shape urban growth? Analysis of growth patterns with micro-level data - before and after road openings in two Danish motorway corridors.", Paper presented at the 45th congress of the European Regional Science Association, 23-27 August 2005, Amsterdam

Hovgesen, H. H. og Nielsen, Thomas S. (2005), "Motorways and urban development in Denmark", Paper for the AESOP-congress, Vienna, Austria, July 13-16, 2005

Hovgesen, H. H, Nielsen, T. S. og Kappel, M. (2005), "Visualisering af Danmarks erhvervsgeografi vha. kvadratnetsklynger, Forskningsprojektet ATLAS", Paper for Kortdage 2005, Hotel Comwell, Kolding, 16-18 november 2005

Johannsen, H. H. W., Nielsen, T. S. og Hovgesen, H. H. (2005), "Polarisation tendencies in the spatial regional fabric in Denmark - Challenges on the road towards a more balanced regional spatial and economic development", Paper for the AESOP-congress, Vienna, Austria, July 13-16, 2005

Nielsen, T. S. (2005), "Infrastrukturens betydning for byydvikling og bebyggelse I det åbne land", Skov og Landskabskonferencen 2005, Skov og Landskab, Hørsholm

Nielsen, T. S., Hovgesen, H. H. og Nielsen, Jens B. (2004), "Byen, Vejen og Landskabet - Kortlægninger og resultater", Institut for samfundsudvikling og planlægning skrift nr. 298, Aalborg Universitet, Aalborg (ISBN 87-90893-74-3m, ISSN 1397-3169)

Nielsen, T. S., Hovgesen, H. H. og Nielsen, Jens B. (2004) Byen, Vejen og Landskabet - Metodiske problemstillinger og datakvalitet, Institut for samfundsudvikling og planlægning skrift nr. 299, Aalborg Universitet, Aalborg (ISBN 87-90893-75-1, ISSN 1397-3169)

Nielsen, T. S. og Hovgesen, H. H. (2004), "How do motorways shape commuting patterns? An evaluation based on time series.", Paper for the European Transport Conference, Strasbourg, Oct. 4-6

Hovgesen, H. H. og Nielsen, T. S. (2004), "Motorveje og byudvikling i Danmark", Paper til Trafikdage på Aalborg Universitet, 23-24 august

Nielsen, T. S. og Hovgesen, H. H. (2004), "GPS in pedestrian and spatial behaviour surveys", Paper for the 5th International Conference on Walking in the 21st Century, Cities for People, Copenhagen, June 9-11

Nielsen, T. S. og Hovgesen, H. H. (2004), "Projekt byen, vejen og landskabet - analyser af pendling og byudvikling", Paper til 5te møde i Regional science association i Danmark, 22-23 april 2004, Falsterbo, Sverige