KontaktThomas S. Nielsen

Forskningsassistent, Adjunkt
Aalborg Universitet
Sektion for By- og Trafikplanlægning
Fibigerstraede 11
DK-9220 Aalborg Ø
Denmark

Phone: (+45) 35 28 18 30,
Fax: (+45) 35 28 22 05
E-mail: Find den her
Homepage: www.plan.aau.dk/~tsn

Eller:

Skov & Landskab, KVL
Afdeling for Parker og Urbane Landskaber
Rolighedsvej 23
1958 Frederiksberg C